A 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletnek, más néven: “egyszerű bejelentési rendeletnek” megfelelően 2017. január 1. napjától külön építési engedély nélkül, egyszerű bejelentés alapján megvalósítható új lakóépület építése, meglévő lakóépület bővítése, kapcsolódó tereprendezés és támfalépítés – számos megkötéssel.

A vonatkozó rendelet a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építésének esetében egyszerű bejelentésről rendelkezik – és mivel ez az épületméret megfelel Megrendelőink 99%-nak igényeinek – így a vegyük sorjába, hogy mit kínál tervezőcsapatunk a megváltozott jogszabályi környezetben.

A teljes 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletAjánljuk még a témában

IsoteQ®
építőanyagok

Tudjon meg többet termékeinkről.

Kivitelezési szolgáltatások

Tájékozódjon arról, hogyan építhetjük fel együtt álmai otthonát.

AMIT ÖNTŐL KÉRÜNK

A közös munka megkezdéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • tulajdoni lap
 • térképmásolat
 • vázlatrajz – kézi skicc az elképzelt épületről vagy mintaterv
 • tüzivíz elérési pont (a használatba vételhez szükséges: a tüzivíz előírásnak megfelelő biztosítása az építtető feladata; tüzivíz hiánya esetén építtető köteles tüzivíz tárolót terveztetni és építtetni az előírásoknak megfelelően)
 • talajmechanikai szakvélemény (amennyiben rendelkezésre áll vagy szükséges)
 • geodéziai rajz, kitűzési helyszínrajz geodéta által elkészítve földhivatali koordinátákkal ellátva (a tervezés utolsó szakaszában a helyszínrajz elkészítésekor szükséges)
 • fotó telekről, szomszédokról, utcáról (utcáról úgy, hogy a telek benne legyen és a szomszédok telke is)
 • meghatalmazás tervező részére
 • közmű csatlakozási pontok (fotó arról, hogy hol megy be a telekre a közmű+közmű kapacitásokra vonatkozó információk, közmű-nyilatkozatok)
 • geodéziai felmérés, amely pontosan megadja a telekméreteket, domborzati jellemzőket (építési telektől függ a szükséges információ) és legalább egy balti szint feletti magassági értéket, ami az építkezés során fix marad (pl.: vízóra akna teteje) – amennyiben nincs geodézia felmérés, a tervező felelősséget nem váll a valóságban és a helyszínrajzon található szintkülönbségekért
 • kéményseprő nyilatkozat (javasolt az e-naplós feltöltés előtt megkérni; de csak a használatbavételhez szükséges)
 • tartószerkezeti tervek és műszaki leírás, gépész és elektromos kiviteli tervek és műszaki leírás
 • tartószerkezeti kiviteli tervek és műszaki leírás, gépész és elektromos műszaki leírás
 • ha van, egyéb adatok (pl. telekmegosztással kapcsolatos földhivatali bejegyzés, új helyrajzi szám, a területre jellemző helyi adottság pl.: régi pincerendszer, ha van ilyen)
 • az épülettel szemben támasztott fokozott igénybevételek (különleges terhelés, speciális környezeti adottságok előre jelzése)
AMIT KÍNÁLUNK
1.) EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES BEJELENTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Az épület megépítéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott tartalmú építész műszaki tervdokumentációjának elkészítését tartalmazza.

Az alapszolgáltatás az építészeti munkarészen túl a szerkezettervezői, épületgépészeti és épületvillamossági, geodéziai-szakági, tervezői költségvetés-készítői illetve tervezői helyszíni művezetésre vonatkozó munkarészeket, hatósági és főépítészi személyes egyeztetéseket NEM tartalmazza.

Az előkészítő tervezési szakasz elemzi az Építtető igényeit, feltárja a létesítmény megvalósításának kielégítő követelményeit, a rendeltetés gazdaságos kialakíthatóságára vonatkozó írott és íratlan szabályokat, a vonatkozó jogszabályokhoz és a tervezett területre hatályos helyi szabályozáshoz való alkalmazkodást, és ezekben egyetértésre jut az Építtetővel.

Építész a szakági tervezőkkel együttműködve elkészíti a létesítmény tervdokumentációját.  A tervdokumentáció bemutatja, szükség szerint műszaki számítással igazolja az épület elhelyezését, alaprajzi és metszeti elrendezését, megjelenését.

Az engedélyezési tervnek tartalmaznia kell különösen Építtető előírásait, kikötéseit, feltételeit, a létesítmény elhelyezésére vonatkozó elképzelését, a megvalósítás ütemezését, a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat, a bővíthetőség, szakaszolhatóság, átrendezhetőség szempontjait és a különleges berendezéseket.

Tartalma: mindenkori hatályos jogszabályok szerinti tartalom, az építész tervezőre vonatkozóan

 • Helyszínrajz m=1:500;
 • utcakép, aláírólap tervjegyzékkel
 • Alaprajzok m=1:100;
 • Metszetek m=1:100;
 • Homlokzatok m=1:100;
 • Műszaki leírás (építész), árazatlan költségvetés

Nem tartalmazza:

 • geodéziai felméréseket;
 • kitűzési helyszínrajzot;
 • gépészeti, statikai kiviteli terveket;
 • műszaki leírásokat;
 • szakági tervezői munkát;
 • tervezői helyszíni művezetést;
 • helyszíni ügyintézést

AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEIRŐL, VALAMINT A TERVEZŐI MŰVEZETÉS SZABÁLYAIRÓL ITT OLVASHAT:

Egyszerű bejelentés szabályzat

Tanácstalan? Válasszon egyet hazánk talán legnagyobb mintaterv-gyűjteményéből!

Mintatervek
2.) STATIKAI KIVITELI TERV

A statikai számítások tervezési díját mindig a bonyolultsági foktól függően külön határozzuk meg.

Statikai kiviteli terv készítése (alapozás (talpgerenda) és IsoteQ® falazat, áthidaló) “A” verzió
Statikai kiviteli terv készítése (IsoteQ® falazat, áthidaló, koszorú, egy szint födém) “B” verzió
Statikai kiviteli terv készítése (IsoteQ® falazat, áthidaló, koszorú, egy szint födém, födém feletti falak és koszorú) “C” verzió
3.)  FELELŐS MŰSZAKI VEZETÉS

Az építtetők részére biztosítjuk szakemberünk helyszíni kijárását, műszaki vezetését, mely során az építési folyamat bármely területével kapcsolatban feltett kérdésekre tudunk választ és megoldást adni.

Miért fontos ez?

Azért, mert az 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KÖViM együttes rendelete alapján kivitelezési munkát Felelős Műszaki Vezető nélkül nem lehet elkezdeni (4. §) . A műszaki vezető az építési helyszín átadásától az épület átadás-átvételi eljárásáig kíséri figyelemmel az építkezést.  A felelős műszaki vezető felel az építőipari tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok, továbbá a hatósági engedélyek és a tervdokumentációkban foglaltak megtartásáért. (8.§)

51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KÖViM együttes rendelete

Mikor lehet igénybe venni a műszaki vezetést ?

Az építkezés megkezdése előtt legalább 8 nappal, a bejelentendő adatokkal egyben ( építés szerelési munka megnevezése, építető, kivitelező , kivitelei tervek tervezője, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr) kell megadni a felelős műszaki vezető személyét, névjegyzéki számát. Az egyre szigorodó jogszabályok –melyek az építtető érdekeinek védelmében születnek ! – gyakorlatilag kizárják a családi házaknál is már a  kivitelező nélküli munkálatokat.

“2. § (1) Az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és a nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 10 millió forint kivitelezési értéket (szerződéses érték) meghaladó építési tevékenység akkor kezdhető meg, ha az építési tevékenységgel kapcsolatos adatokat az építési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságnak a kivitelezés tervezett megkezdése előtt legalább 8 munkanappal az építtető bejelentette.”

Műszaki vezetési díj:

A helyszíni kijárás díjazását kiszállási alkalmanként számoljuk, de minimum háromszori alkalmat kell megrendelni.

Egy kiszállás  35.000.-Ft + Áfa összegbe kerül.

A kiszállás mennyisége függ a megrendelővel kötött szerződésben megállapításra került igényszinttől,  az építendő épület bonyolultsági fokától,  a tervdokumentáció minőségétől és tartalmától, a kivitelező felkészültségéről.

4.) MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

Műszaki ellenőr igénybevételére azon építtetőknek van szükségük, akik kivitelezőre bízták épületük megvalósítását és biztosítani óhajtják a kivitelezés minőségének folyamatos ellenőrzését. Ezen esetben a díjazást a megbízás előtt kölcsönösen kialkudott összegért vállaljuk.

Kérje még ma árajánlatát, de ne felejtse el megtekinteni Termékeinket és Kivitelezési Szolgáltatásainkat!

Kapcsolat